Chơi xổ số, định vị rất quan trọng

Xổ số, 10 phút 1 kì , ban đêm 5 phút một kì. Có thể nói chơi xổ số là cách khảo nghiệm tâm thái con người. Đúng vậy, tâm thái đối với người chơi xổ số là điều quan trọng nhất. Chúng ta cần xây dựng một tâm lí vững trước khi bước vào trận chiến này.

Đó là tâm thái, thua không hoảng, được không hoang vì vận may không phải ngày nào cũng gặp.

Mua xổ số cần phải có tâm thái tốt. Tiền bạn dùng để mua nó không phải là tiền ăn, tiền sinh hoạt của ngày mai hay tiền sữa của con cái, đó mới khiến bạn có tâm thái tốt.

Có 10 công thức của các nhà chơi xổ số như sau:

  • Chữ số ở vị trí thứ ba trong số trúng của tuần này nhân 2 rồi cộng 4, kết quả quá mười, lấy phần dư lại, đó là số trúng của tuần sau.
  • Chữ số ở vị trí thứ ba trong số trúng của tuần này nhân 3 rồi cộng 3, kết quả quá mười, lấy phần dư còn lại, nó là định vị cho số trúng của tuần kế tiếp.
  • Kết quả của kì trước chia ba, có số 0 thì bỏ đi, lấy hai số trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *