Cách đọc kèo ( tỷ lệ ) bóng đá trên internet ( dùng khi đánh bóng trên mạng )