Cách đọc kèo ( tỷ lệ ) trên website nhà cái Fun88

Bên chấp là cửa trên , bên được chấp là cửa dưới

* Tỷ lệ 0-0 (bằng bóng) :
– Bên nào thắng thì bên đó ăn.
– Hòa thì về tiền.

* Tỷ lệ chấp 1/4 :
– Chọn cửa trên thì hòa thua nửa tiền, thắng thì ăn cả.
– Chọn cửa dưới thì hòa ăn nửa tiền, thắng thì ăn cả.

* Tỷ lệ chấp 1/2 :
– Chọn cửa trên thì thắng ăn cả. hoà là thua .
– Chọn cửa dưới thì hòa , hoặc thắng thì ăn cả.

* Tỷ lệ chấp 3/4 :
– Chọn cửa trên thì thắng cách biệt 1quả ăn nửa tiền, thắng cách biệt 2 quả thì ăn cả.
– Chọn cửa dưới thì thua cách biệt 1 quả thì thua nửa tiền, hòa hoặc thắng thì ăn.

* Tỷ lệ chấp 1 trái :
– Chọn cửa trên thì thắng cách biệt 1 quả là hòa tiền, thắng cách biệt 2 quả trở lên thì ăn.
– Chọn của dưới thì thua 1 quả thì hòa tiền, hòa hoặc thắng thì ăn.

* Tỷ lệ chấp 1.1/4 :
– Chọn cửa trên thì thắng cách biệt 1 quả thua nửa tiền, thắng cách biệt 2 quả trở lên thì ăn.
– Chọn cửa dưới thì thua cách biệt 1 quả thì ăn nửa tiền, hòa hoặc thắng thì ăn cả.

* Tỷ lệ chấp 1.1/2 :
– Chọn cửa trên thì thắng cách biệt 2 quả thì ăn.
– Chọn cửa dưới thì thua cách biệt 1 quả, hòa hoặc thắng thì ăn.

* Tỷ lệ chấp 1.3/4 :
– Chọn cửa trên thì thắng cách biệt 2 quả ăn nửa tiền, thắng cách biệt 3 quả trở lên thì ăn cả.
– Chọn cửa dưới thì thua cách biệt 2 quả thì thua nửa tiền, thua cách biệt 1 quả, hòa hoặc thắng thì ăn cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *