Nữ đai gia, tiểu thư thành gái bán dâm khi qua Campuchia đánh bài