Thành viên sẽ nhận được 100% Tiền Thưởng khi gửi tiền lên đến 5.000.000 VND